Kampnagelfabrik/ Abrissbirne Sozialpolitik 1986

Abrissbirne Kampnagel   Fehlpoitik!
http://www.zeit.de/1989/28/zeitmosaik

Copyright     Abriss große Halle 1986                                                    ( r.  Verwaltungsgebäude)

 

Abriss große Halle 1986        Copyright

 

Copyright 1986  Kampnagel große Halle

Login Form